Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Các Bài Kinh Tụng Ngắn

Chú Đại Bi

48 Lời Nguyện

01 niệm phật a di đà

02 Công Phu Khuya thích trí thoát

03 Kinh A Di Đà Nghia- 01.mp3 thích trí thoát

Kinh A Di DA.mp3 thích trí thoát -

Kinh Bat Nha .mp3

Kinh Di Giao. 01 mp3

Kinh Duoc Su 01.mp3

Kinh Pho Mon.mp3

Kinh Vu Lan.mp3

Niem Phat Kinh Hanh.mp3

Sam Hoi Hong Danh.mp3

tam kinh TT Ttung.mp3

12 lậy lịch sử phật thích ca

các bài sám về cha mẹ

cúng thí cô hồn

Kinh 8 điều từ tâm

kinh phật danh tôn thắng

kinh sám hối diệt tội

kinh thiện ác nhân quả

kinh thủ lăng nghiêm

phổ môm sám cầu an

sám khai thị vong linh

truyền giới phật tử-kinh di đà

tụng tại gia bồ tát giới

xướng lậy 48 lời nguyệ của phật a di đà

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com