Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Kinh Địa Tạng mp3

Kinh Địa Tạng 01.mp3

Kinh Địa Tạng 02.mp3

Kinh Địa Tạng 03.mp3

Kinh Địa Tạng 04.mp3

Kinh Địa Tạng 05.mp3

Kinh Địa Tạng 06.mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com