Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

01 Pham Tua Thu Nhat 1.mp3

02 Pham Phuong Tien Thu Hai 2.mp3

03-Pham Thi du Thu Ba 3a.mp3

04-Pham Thi du Thu Ba 3b.mp3

05-Pham Tin giai Thu Tu 4.mp3

06-Pham Duoc Thoa Du Thu 5.mp3

07-Pham Thu Ky Thu Sau 6.mp3

08-Pham Hoa Thanh Du Thu Bay 7.mp3

09-Pham Ngu Ba De Tu Tho Ky Thu Tam 8.mp3

10-Pham Thu Hoc Vo Hoc Nhan Ky Thu 9.mp3

11-Pham Phap Su Thu Muoi 10.mp3

12-Pham Hien buu Thap Thu 11.mp3

13-Pham De Ba Dat Da Thu 12.mp3

14-Pham Tri Thu 13.mp3

15-Pham An Lac Hanh Thu 14.mp3

16-Pham Tung Dia Dung Xuat Thu 15.mp3

17-Pham Nhu Lai Tho Luong Thu 16.mp3

18-Pham Phan Bien Cong-Duc Thu 17.mp3

19-Pham Tuy Hy Cong Duc Thu 18.mp3

20-Pham Phap Su Cong Duc Thu 19 (1).mp3

21-Pham Thuong Bat Khinh Bo Tat Thu 20.mp3

22-Pham Nhu lai Than Luc Thu 21.mp3

23-Pham chuc Luy Thu 22.mp3

24-Pham Duoc Vuong Bo Tat Ban Su Thu 23.mp3

25-Pham Dieu Am Bo Tat Thu 24.mp3

26-Pham Quan The Am Bo Tat Pho-Mon Thu 25.mp3

27-Pham Da La Ni Thu 26.mp3

28-Pham Dieu Trang Nghiem 27.mp3

29-Pham Pho Hien Bo Tat 28.mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com