Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Sám Về Cha Mẹ

Sám Về Cha Mẹ 01mp3

Sám Về Cha Mẹ 02mp3

Sám Về Cha Mẹ 03mp

Sám Về Cha Mẹ 04mp -

Sám Về Cha Mẹ 05mp3

Sám Về Cha Mẹ 06mp3

Sám Về Cha Mẹ 07mp3

Sám Về Cha Mẹ 08mp3

Sám Về Cha Mẹ 09mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com