Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Thi Văn Giáo Lý

Thi Văn Giáo Lý 01A.mp3

Thi Văn Giáo Lý 01B.mp3

Thi Văn Giáo Lý 02A.mp3

Thi Văn Giáo Lý 02B.mp3

Thi Văn Giáo Lý 03A.mp3

Thi Văn Giáo Lý 03B.mp3

Thi Văn Giáo Lý 04A.mp3

Thi Văn Giáo Lý 04B.mp3

Thi Văn Giáo Lý 05A.mp3

Thi Văn Giáo Lý 05B.mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com