Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Sám Thi Nước Từ Bi

Sám Thi Nước Từ Bi 01.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 02.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 03.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 04.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 05.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 06.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 07.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 08.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 09.mp3

Sám Thi Nước Từ Bi 10.mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com