Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Các Bài Sám Văn Đạo Phật I.mp3

Sám Văn Tình Đạo Phật 01.mp3

Sám Văn Tình Đạo Phật 02.mp3

Sám Văn Tình Đạo Phật 03.mp3

Sám Văn Tình Đạo Phật 04.mp3

Sám Văn Thần Cơ Thật Luận 01.mp3

Sám Văn Thần Cơ Thật Luận 02.mp3

Sám Văn Thần Cơ Thật Luận 03.mp3

Sám Văn Thần Cơ Thật Luận 04.mp

Sám Văn Là Phật Tử 01.mp3

Sám Văn Là Phật Tử 02.mp3

Sám Văn Là Phật Tử 03.mp3

Sám Văn Là Phật Tử 04.mp3

Sám Văn Con Thuyền Đại Đạo 01.mp3

Sám Văn Con Thuyền Đại Đạo 02.mp3

Sám Văn Con Thuyền Đại Đạo 03.mp3

Sám Văn Con Thuyền Đại Đạo 04.mp3

Sám Văn Tiếng Nói Trong Hoa Sen 01.mp3

Sám Văn Tiếng Nói Trong Hoa Sen 02.mp3

Sám Văn Tiếng Nói Trong Hoa Sen 03.mp3

Sám Văn Tiếng Nói Trong Hoa Sen 04.mp3

Từ Bi Thủy Sám 01.mp3

Từ Bi Thủy Sám 02.mp3

Từ Bi Thủy Sám 03.mp3

Từ Bi Thủy Sám 04.mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com