Audio kinh đại thừa đọc

Trang chủ » Các Bài Sám Văn Đạo Phật II.MP3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 01.mp3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 02.mp3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 03.mp3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 04.mp3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 05.mp3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 06.mp3

Sám Văn Lời Vàng Trong Mộng 07.mp3

Sám Văn Rằm Tháng mười 01.mp3

Sám Văn Rằm Tháng mười 02.mp3

Sám Văn Rằm Tháng mười 03.mp3

Sám Văn Rằm Tháng mười 04.mp3

Sám Văn Rằm Tháng mười 05.mp3

Sám Văn Rằm Tháng mười 06.mp3

Sám Văn Tôi Không Quên 01.mp3

Sám Văn Tôi Không Quên 02.mp3

Sám Văn Tôi Không Quên 03.mp3

Sám Văn Tôi Không Quên 04.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 01.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 02.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 03.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 04.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 05.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 06.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 07.mp3

Sám Văn Vạn Niên Huynh Đệ 08.mp3

Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com