Trang chủ » Thông tin chi tiết
 
 
ỦNG HỘ PHÁP KHÍ CHUÔNG MÕ PHỤNG ÂN TỰ
Kính thưa : Quý đạo hữu tri thức , các thiện nam tín nữ Phật tử , các mạnh thường quân ,các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước . Phụng Ân Tự , Đông Lộc , Hòa Thắng , Phú Hòa , Phú Yên ,
ỦNG HỘ PHÁP KHÍ CHUÔNG MÕ PHỤNG ÂN TỰ 
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính Bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni. 
Kính thưa : Quý đạo hữu tri thức , các thiện nam tín nữ Phật tử , các mạnh thường quân ,các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước . Phụng Ân Tự , Đông Lộc , Hòa Thắng , Phú Hòa , Phú Yên , hiện nay vừa mới thành lập , nên vẫn còn khó khăn ,nên Phụng Ân Tự không đủ khải năng kinh phí để thỉnh chuông đại hồng chung và trống bát nhã , và những pháp khí khác , mỗi khi làm lễ không có pháp khí để tụng kinh , niệm phật . kêu gọi các thiện tri thức , các nhà hảo tâm ,các mạnh thường quân ,các thiện nam tín nữ phật tử trong nước và ngoài nước ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để Phụng Ân Tự có điều kiện thỉnh những pháp khí có làm lễ hằng ngày ,và phật tử có pháp tụng kinh , niệm phật , thiện tri thức, các nhà hảo tâm ,các mạnh thường quân ,các thiện nam tín nữ phật tử . phật tử trong nước và ngoài nước khởi tâm , cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Phụng Ân Tự sớm được viên mãn . 
còn thiếu những pháp như sau : + Chuông mõ để hậu tổ ( chuông 4 tai + mõ 4 tai). + Chuông mõ để chánh điện, gọi là chuông gia trì (chuông 6 tai + mõ 6 tay), + Chuông mõ để quý thầy tụng kinh hằng ngày ( chuông 3 tai + mõ ) để cho quý phật tử tụng kinh , niệm phật Trụ trì và Phật Tử Phụng Ân Tự xin chân thành tri ân công đức liệt quí vị ,nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quí vị và gia đình thân khỏe tâm an tràn đầy hạnh phúc, phước báu an lành.. 
Mỗi Đóng Sự Góp xin liên hệ :
ĐT  Phụng Ân Tự-Thôn Đông Lộc-Xã Hòa Thắng - Huyện Phú Hòa-Tỉnh Phú Yên
Điện Thoại Bàn : (+84) 2573 886 100
Thích Giác Đạt ĐT : (+84) 937 655 200 
Chủ Tài Khoản : Lê Văn Thịnh - Thầy Giác Đạt : STK : 050033100083 - Sacombank
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát (Ma ha tát) 
Cảm niệm công đức………. Ngưỡng nguyện an lạc khắp muôn nơi 
TM : ĐĐThích Giác Đạt
Tin tức từ thiện
PHỤNG ÂN TỰ-Đông Lộc-Hòa Thắng-Phú Hòa-Phú Yên .
 Điện Thoại Bàn  : (+84) 2573 886 100 
Thích Giác Đạt ĐT : (+84) 937 655 200 
Chủ Tài Khoản : Lê Văn Thịnh - Thầy Giác Đạt 
STK : 050033100083-Sacombank 
 Email : phungantu@gmail.com
 
Các bài kệ
Pháp thoại MP3
12 bộ kinh ĐT MP3
Liên Hoa Sanh Linkedin
Liên Hoa Sanh Facebook
Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com