Trang chủ » Thông tin chi tiết
 
 
Hùn phước ủng hộ đúc tượng kim thân phật Phụng Ân Tự 
Kính thưa thiện nam tín nữ phật tử,nhà hảo tâm ,mạnh thường quân gần xa . Phụng Ân Tự cơ sở mới thành lập nên còn rất 
Hùn phước ủng hộ đúc tượng kim thân phật Phụng Ân Tự 
Kính thưa thiện nam tín nữ phật tử,nhà hảo tâm ,mạnh thường quân gần xa .
Phụng Ân Tự cơ sở mới thành lập nên còn rất khó khăn chưa đáp ứng được đủ phương tiện cho chư hành giả tu học ở vùng quê. 
Kính thưa quý vị ,Chư cổ Đức có dạy Cúng tượng, xây chùa, đúc chuông, ấn tống kinh sách… là những việc lành, gieo trồng công đức, phước báo và trí tuệ cho mình và mọi người vô cùng thiêng liêng và quý báu, tạo phương tiện, môi trường và thiện duyên cho tứ chúng tu học cả đời này và đời sau qua nhiều thế hệ. 
Phụng Ân Tự còn thiếu tượng phật để thờ và chiêm bái lễ lạy, thầy thiết nghĩ một phật sự lớn lao một mình thầy không có khả năng làm nỗi , nên kêu gọi quý vị cùng chung tay đồng hành với thầy phật sự mới viên mãn được ,
1(1tượng bổn sư thích ca ngồi có hào quang ở sau bằng nhựa ngồi composite chiều cao 200m +1tượng phật a di đà bằng nhựa ngồi composite chiều cao : 200 + 1tượng dược sư phật bằng nhựa ngồi composite chiều cao 200m )
Kính thưa thiện nam tín nữ phật tử,nhà hảo tâm ,mạnh thường quân gần xa .
Phụng Ân Tự cơ sở mới thành lập nên còn rất 
Kính thưa thiện nam tín nữ phật tử,nhà hảo tâm ,mạnh thường quân gần xa .
Phụng Ân Tự cơ sở mới thành lập nên còn rất 
2( 3tượng tam thế ( 1tượng a di đà+1tượng quan thế âm bồ tát+1tượng đại thế chí bồ tát ) chiều cao 250m ; điều là tượng đứng bằng nhựa composite )
3/ 1tượng địa tạng bồ tát đứng bằng nhựa composite chiều cao 1m60 phân 
5/ 1tượng tổ sư đạt 1m60 phân đứng bằng nhựa composite
Thầy thành tâm tha thiết kêu gọi thiện nam tín nữ phật tử , nhà hảo tâm , mạnh thường quân gần xa cùng nhau bỏ chút thời gian hùn phước kêu gọi viên góp, cùng nhau phát tâm ủng hộ giúp đỡ phật sự sớm được viên thành
Thầy thay mặt tất cả phật tử Phụng Ân Tự tri ân và cảm niệm công đức của quý vị 
Kính chúc quý phật tử , mạnh thường quân ,nha hảo tâm , vô lượng an lạc kiết tường như ý .
Hùn phước ủng hộ tượng phật xin liên hệ :
Phụng Ân Tự- Hòa Thắng-Phú Hòa-Phú Yên .
Điện Thoại Bàn : (+84) 2573 886 100
Thích Giác Đạt ĐT : (+84) 937 655 200 
Chủ Tài Khoản : Lê Văn Thịnh - Thầy Giác Đạt : STK : 050033100083 sacombank
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT (MA HA TÁT)
Link : 
Hình mẫu tượng phật  trong website : http://phungantu.com/thu-vien-anh/184/hinh-mau-tuong-phat-phung-an-tu.html
Tin tức từ thiện
PHỤNG ÂN TỰ-Đông Lộc-Hòa Thắng-Phú Hòa-Phú Yên .
 Điện Thoại Bàn  : (+84) 2573 886 100 
Thích Giác Đạt ĐT : (+84) 937 655 200 
Chủ Tài Khoản : Lê Văn Thịnh - Thầy Giác Đạt 
STK : 050033100083-Sacombank 
 Email : phungantu@gmail.com
 
Các bài kệ
Pháp thoại MP3
12 bộ kinh ĐT MP3
Liên Hoa Sanh Linkedin
Liên Hoa Sanh Facebook
Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com