Thư viện ảnh
thợ đang làm móng hai tháp chuông trống bát nhã lỡ dỡ
thợ đang làm móng hai tháp chuông trống bát nhã lỡ dỡ
thợ đang làm móng hai tháp chuông trống bát nhã lỡ dỡ
Album Hình Cũ 2000-2010 Xây Dựng
Album Hình Cũ 2000-2010 Xây Dựng
Album Hình Cũ 2000-2010 Xây Dựng
Album Hình Cũ 2000-2010 Xây Dựng
Album Hình Gạch Nền Chánh Điện Còn Lỡ Dỡ
Album Hình Gạch Nền Chánh Điện Còn Lỡ Dỡ
Album Hình Gạch Nền Chánh Điện Còn Lỡ Dỡ
Album Hình Gạch Nền Chánh Điện Còn Lỡ Dỡ
hình lễ phật đản 8-04-2016
Album hình lễ phật đản 8-04-2016
Album hình lễ phật đản 8-04-2016
Album hình lễ phật đản 8-04-2016
Hình Phát Aó Tràng Phật Tử
Hình Phát Aó Tràng Phật Tử
Hình Phát Aó Tràng Phật Tử
Hình Phát Aó Tràng Phật Tử
bên ngoài chánh điện lỡ dỡ chưa tô tường
bên ngoài chánh điện lỡ dỡ chưa tô tường
bên ngoài chánh điện lỡ dỡ chưa tô tường
bên ngoài chánh điện lỡ dỡ chưa tô tường
200 Phần Qùa Bà Con NGhèo Khó Khăn
200 Phần Qùa Bà Con NGhèo Khó Khăn
200 Phần Qùa Bà Con NGhèo Khó Khăn
200 Phần Qùa Bà Con NGhèo Khó Khăn
phụng ân tự làm hoa văn lỡ dỡ
phụng ân tự làm hoa văn lỡ dỡ
phụng ân tự làm hoa văn lỡ dỡ
phụng ân tự làm hoa văn lỡ dỡ
Chú Tiểu Đẹp
Chú Tiểu Đẹp
Chú Tiểu Đẹp
Chú Tiểu Đẹp
Chữ Thư Pháp Đẹp
Chữ Thư Pháp Đẹp
Chữ Thư Pháp Đẹp
Chữ Thư Pháp Đẹp
hình phật đẹp
hình phật đẹp
hình phật đẹp
hình phật đẹp
phungantu
phungantu
phungantu
phungantu
Hinhvulanbaohieu
Hinhvulanbaohieu
Hinhvulanbaohieu
Hinhvulanbaohieu
hinhlevulan
hinhlevulan
hinhlevulan
hinhlevulan
Phát quà trung thu cho các em nhỏ
Phát quà trung thu cho các em nhỏ
Phát quà trung thu cho các em nhỏ
Phát quà trung thu cho các em nhỏ
An Vị Phật Phụng Ân Tự Ngay 8tháng Giêng
An Vị Phật Phụng Ân Tự Ngay 8tháng Giêng
An Vị Phật Phụng Ân Tự Ngay 8tháng Giêng
An Vị Phật Phụng Ân Tự Ngay 8tháng Giêng
Phụng Ân Tự Tổ Chức Lễ Động Thổ ngày 21/Giêng
Phụng Ân Tự Tổ Chức Lễ Động Thổ ngày 21/Giêng
Phụng Ân Tự Tổ Chức Lễ Động Thổ ngày 21/Giêng
Phụng Ân Tự Tổ Chức Lễ Động Thổ ngày 21/Giêng
Xin cúi xuống làm người nhỏ bé Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương dâng khắp muôn Nơi ,
Con tim tuy nhỏ nhưng trời Đất ôm  !  Bản quyền thuộc về Báo Phụng Ân Tự 
Biên tập:Thích Giác Đạt-phật tử Nhuận Trí- Diệu Hạnh 
Ghi rõ nguồn  
gmail : phungantu@gmail.com
Địa chỉ : Phung An Tu -Đông Lộc-Hoà Thắng-Phú Hoà-Phú Yên 
Điện thoại bàn :
(+84) 2573 886 100 
 ĐTDĐ :
 (+84) 937 655 200
Website:http://www.phungantu.com